Contact us                     Dance courses                 Search dance partner              Dance shoes/clothes               Pictures 
                    Locations                                                                                                                                                    Links
 Upcoming dance courses
 
   Try for free 29/1

   Schedule & overview

   Common questions & answers Choose a class here:
starting 
   

   

   Argentinian Tango & Blues

   Bugg, Waltz, Foxtrot

   Salsa, Zouk, Latin

   Weekend courses

   

   Weddings & Bachelorette

   Dance Gift card!

   Private lessons

   Parties & Health care

   Schools

   

   Would you like to know when our classes start?
We can send you information about our coming courses. Please give us your email or telephone number and we will contact you in the future.
Your email (or tel.nr.):

Dansvideon

För att underlätta för våra elever att komma ihåg det som de har lärt sig kommer vi att lägga upp våra lektioner på hemsidan!

Om du har problem att se våra videofilmer kan det bero på att du saknar lämpligt "codec" på din dator. Ett "codec" är ett litet program som gör det möjligt att omvandla och se videofilmer i digital format. Du behöver installera det på din dator.

Ladda hem följande codecs och installera dem för att kunna se våra videon:Eventuellt får du en gulaktig varningstext i stil med: "För att skydda datorn förhindrar Internet Explorer att den här webbplatsen hämtar filer till datorn". Klicka på varningen och välj "ladda ner filen" i den meny som då öppnas.

Lycka till!

Dance Videos

In order to make it easier for our students we will put our lessons on video clips here.

If you have problems viewing our video clips it could be beacause you lack a certain "Codec" on your computer. A Codec is a small program used to convert videos and view them in digital format. You need to install this program on your computer.

Download the following codecs for free:


You may receive a yellow warning saying: "To help protect your security, Internet Explorer blocked this site from downloading files to your computer." Click on the yellow field and choose "Download File".

Good luck!

 
     
 © Copyright 2020 Studio-K                                                  Sitemap Updated 2020-07-03