Contact us                     Dance courses                 Search dance partner              Dance shoes/clothes               Pictures 
                    Locations                                                                                                                                                    Links
 Upcoming dance courses
 
   Try for free 28/1

   Schedule & overview

   Common questions & answers

   Köpa dansskor Choose a class here:
starting 
   

   

   Argentinian Tango & Blues

   Bugg, Waltz, Foxtrot

   Salsa, Zouk, Latin

   Weekend courses

   

   Socials & practices

   Weddings & Bachelorette

   Dance Gift card!

   Private lessons

   Parties & Health care

   Schools

   

   Dance courses at schools and youth centers
Uppsala, Stockholm och omnejd


Sällskapsdans har en självklar plats i undervisningen i grundskolan.

Genom ett fåtal undervisningstimmar i dans kan eleverna lockas till en motionsform som trots sin intensitet för de flesta förknippas med glädje och spänning snarare än blodsmak och träningsverk! Att kunna dansa är en färdighet som ger eleverna ett bättre självförtroende och ett sundare liv, något som de har nytta av också efter skolan.

Vi vet att det är främst under tonårstiden som personligheten utvecklas och befästs, likaså med alkohol- och motionsvanorna. Den som kan dansa behöver inte vara berusad av alkohol för att ha kul eller för att våga ta kontakt med det motsatta könet!

Därför brukar de flesta skolor prioritera att ge eleverna några timmars dansundervisning, lämpligen inför skolbalen eller skolavslutningen.

För att undervisningen ska bli givande och inte avskräckande måste lärarna själva känna sig väl förtrogna med dansen och kunna lära ut det på ett pedagogiskt sätt. Det är viktigt att eleverna redan från början tycker att det är kul att dansa och känner att de klarar av det.

Vi hjälper gärna till att vidarutbilda lärarnas danspedagogik. Vi kan naturligtvis också ge danslektioner för eleverna antingen själva eller tillsammans med skolans lärare.

Pris: Beror på antalet elever och lärare och vilka danser som ska läras ut. För en klass på 30 elever behövs det oftast 2 instruktörer och ung. 3 timmars undervisning för att lära sig foxtrot eller bugg. Kostnaden blir då ca 600 kr per instruktör och timme.

Tider: Vi är flexibla och försöker anpassa oss efter ert schema.

Kontakta oss för mer information!

 
 © Copyright 2024 Studio-K                                                  Sitemap Uppdaterad 2024-06-21