Kontakta oss                     Danskurser                       Sök danspartner                Dansskor/danskläder               Bilder 
 Lokaler                                                                                                                                                  Länkar
 Terminens kurser:
 
   Öppet hus 27/2

   Kursschema

   Kursanmälan

   Vanliga frågor & svar Kursbeskrivningar (välj nedan!)

startar 

   

   

   Argentinsk Tango & Blues

   Bugg, Walz, Foxtrot

   Salsa, Zouk, Latin

   Helgkurser

   

   Bröllop, Möhippa, Brudvals

   Presentkort i dans!

   Privatlektioner

   Fester & Företagshälsovård

   Skolor, Fritidsgårdar

   

   Anpassningar pga Covid-19
Uppdaterad 2022-02-20Dansen är vanligvis en stor källa till glädje samt fysisk och psykisk hälsa. I dessa tider behöver vi dock väga dansens nytta mot risken för smittspridning. Nedan är vår analys av läget och de anpassningar som vi behöver göra för att kunna fortsätta dansa på ett ansvarsfullt sätt.

Hur smittar viruset?
 • Genom att man andas in viruset bundet i vattendroppar som utsöndras när någon hostar, andas kraftigt eller pratar.
 • Det kan ta några minuter innan vattendropparna hunnit falla ner till marken
 • Viruset kan också sprida sig som aerosoller, dvs fria viruspartiklar i luften som inte tyngs ner av något vatten och därför kan sväva runt i timmar.
 • Smitta via kontakt med ytor tror man inte är så vanligt.


Riskerna på en danslektion
 • Dans är en fysisk och social aktivitet vilket gör att vi gärna andas kraftigare och pratar med varandra på nära håll.
 • Vi rör oss ständigt runt i danssalen och andas in samma luft som andra deltagare har andats ut några sekunder tidigare. Snabba rörelser gör också att luften hela tiden rörs om och viruspartiklarna lika så.
 • Vi håller i varandras händer och armar och dansar ibland närmare än så.
 • Aktiviteterna pågår ibland i flera timmar.
 • Deltagarna lever ofta ett aktivt liv, reser, deltar i andra dansarrangemang, jobbar och studerar.


Aktuell situation
 • Vid kursstarterna i mars beräknas över 85% resp. 65% av vuxna befolkningen att vara vaccinerade med 2 resp. 3 doser.
 • Vaccination räcker inte för att hindra insjuknande men skyddar mot allvarlig sjukdom hos icke-riskgrupper. Risken för att insjukna i allvarlig sjukdom hos skörare personer är betydlig trots vaccinationer.
 • Varianten Omikron är mer smittsam men ger mildare sjukdom.
 • Prognosen för våren är att antalet milda fall kommer att öka starkt i januari och därefter minska under februari bland alla åldersgrupper.
 • Restriktioner för antal deltagare är borttagna. Vaccinationsbevis krävs inte.
 • Antalet nya fall i samhälet har börjat sjunka och likaså antalet fall inom intensivvården.
 • I de länder där omikron tagit över har man sett en snabb uppgång av fall men också en snabb nedgång igen.


Vår slutsats
 • Det är svårt/omöjligt att tillämpa effektiv distansiering på en danslektion men vi minskar smittorisken genom andra åtgärder (se nedan).
 • Vaccinationer är en stark rekommendation för deltaganade i samtliga av våra aktiviteter, både för en själv men också för övriga deltagares skull. Vi kommer att kontrollera detta via vaccinationsbevis ifall det krävs av gällande restriktioner, dock inte annars.
 • Eftersom vaccinationer inte hindrar insjuknande behöver vi anpassa verksamheten till det verkliga smittoläget i samhället.
 • Ålder är fortfarande en viktig riskfaktor även för vaccinerade.
 • Vi följer utvecklingen noga och anpassar oss till rådande restriktioner. Det kan hända att kursstarterna skjuts upp eller att verksamheten pausas tillfälligt om situationen så skulle kräva. Om så sker kommer deltagarna att bli fullt kompenserade genom presentkort, ersättningslektioner eller andra sätt som skolan bestämmer utifrån omständigheterna.


Terminens anpassningar
 • Viktigast av allt: Se till att vara fullt vaccinerad. I annat fall rekommenderar vi att du väntar med danskurser tills pandemin är över.
 • Om du tillhör en riskgrupp rekommenderar vi att du avstår från danslektioner så länge smittorisken är stor i samhället även om du är fullt vaccinerad.
 • Stanna hemma om du har några sjukdomssymptom (t.ex. feber, hosta, ont i halsen, sjukdomskänsla).
 • Tvätta händerna och ansiktet före och efter lektionerna. Tvål och vatten är minst lika effektiv som handsprit.
 • Antalet deltagare på kurser och socialdanskvällar är mer begränsade än vanligt.
 • En uppskattad och pedagogiskt viktig del av danslektionerna är att man byter partners mellan övningarna. Det gör det också möjligt för alla att delta aktivt i lektionerna även när någons partner är frånvarande. Vi kommer att fortsätta med detta eftersom det har så många fördelar. På en danslektion inomhus befinner sig alla nära varandra ändå och andas samma luft under lång tid. Vem man dansar med blir därför av mindre betydelse för smittspridningen.
 • Deltagarna måste följa lärarnas säkerhetsinstruktioner och tillrättavisanden. Deltagare som visar sjukdomssymptom eller som inte följer anvisningarna kan vägras tillträde.

Genom dessa åtgärder hoppas vi att vi tillsammans ska kunna skapa en bra balans mellan risktagande och en rolig, lärorik och hälsofrämjande upplevelse.

Tack för ditt samarbete och varmt välkommen på dansgolvet!

 
 © Copyright 2022 Studio-K                                                  Sitemap Uppdaterad 2022-08-13