Kontakta oss                     Danskurser                       Sök danspartner                Dansskor/danskläder               Bilder 
 Lokaler                                                                                                                                                  Länkar
 Terminens kurser:
 
   Öppet hus 30/9

   Kursschema

   Kursanmälan

   Vanliga frågor & svar Kursbeskrivningar (välj nedan!)

startar 

   

   

   Argentinsk Tango & Blues

   Bugg, Walz, Foxtrot

   Salsa, Zouk, Latin

   Helgkurser

   

   Bröllop, Möhippa, Brudvals

   Presentkort i dans!

   Privatlektioner

   Fester & Företagshälsovård

   Skolor, Fritidsgårdar

   

   Anpassningar pga Covid-19Dansen är vanligvis en stor källa till glädje samt fysisk och psykisk hälsa. I dessa tider behöver vi dock väga dansens nytta mot risken för smittspridning. Nedan är vår analys av läget och de anpassningar som vi behöver göra för att kunna fortsätta dansa på ett ansvarsfullt sätt.

Hur smittar viruset?
 • Genom kontakt med personer och föremål
 • Genom att man andas in viruset bundet i vattendroppar som utsöndras när någon hostar, andas kraftigt eller pratar.
 • Det kan ta några minuter innan vattendropparna hunnit falla ner till marken och viruset överlever flera timmar på fasta ytor. Det misstänks att viruset också kan sprida sig som aerosoller, dvs fria viruspartiklar i luften som inte tyngs ner av något vatten och därför kan sväva runt i timmar.


Riskerna på en danslektion
 • Dans är en fysisk och social aktivitet vilket gör att vi gärna andas kraftigare och pratar med varandra på nära håll.
 • Vi rör oss ständigt runt i danssalen och andas in samma luft som andra deltagare har andats ut några sekunder tidigare. Snabba rörelser gör också att luften hela tiden rörs om och viruspartiklarna lika så.
 • Vi håller i varandras händer och armar och dansar ibland närmare än så.


Aktuell situation
 • Vi har idag (augusti 2020) färre antal döda/allvarlig sjuka i samhället än i slutet av mars när vi pausade verksamheten.
 • Jämfört med mars månad är vi idag bättre på att minska smittspridning i samhället.
 • Folkhälsomyndigheter bedömer i dagsläget att arrangemang med färre än 500 deltagare är ok (från tidigare 50).
 • Nästan alla dansskolor och dansföreningar liksom de flesta andra idrottsklubbar och samhället i stort återupptar nu sin verksamhet i en anpassad form.


Vår slutsats
 • Viruset är långt ifrån borta och riskerar att åter spridas när samhället nu lättar på restriktionerna på bred front. Det är därför troligt att vi kommer att behöva pausa danskurserna igen senare i höst pga en andra våg.
 • Det är svårt/omöjligt att tillämpa effektiv distansiering på en danslektion inomhus. Andra anpassningar kan dock minska smittorisken.
 • Trots våra restriktioner och anpassningar är det troligen ändå en förhöjd risk för smittospridning på en danslektion och vi rekommenderar dig som är orolig för att bli sjuk att vänta med att dansa tills det finns en fungerande vaccin att tillgå.


Terminens anpassningar
 • Liksom tidigare erbjuder vi alla som missar någon lektion på nybörjarkurserna att ta igen dessa utan extra kostnad under kommande terminer. Detta utvidgar vi även till att gälla för forsättningskurserna under hösten och även för kurserna som pausades i mars. Vi tar även bort förturen för nya elever så att det ska bli ännu enklare att ta igen missade lektioner eller om vi tvingas pausa kurserna igen.
 • Eftersom det är svårt att hålla distansen på ett meningsfullt sätt på en danslektion är den allra viktigaste åtgärden att hindra att viruset kommer in i danssalen. Om du har några sjukdomssymptom (t.ex. feber, hosta, ont i halsen, sjukdomskänsla) eller har varit i kontakt med någon som varit sjuk i Covid-19 är det därför viktigt att du stannar hemma.
 • Har du varit utomlands är du välkommen till lektionen ca en vecka efter hemkomsten.
 • Tvätta händerna och ansiktet före och efter lektionerna. Tvål och vatten är minst lika effektivt som handsprit.
 • Alla detagare måste bära munskydd under lektionerna. Dessa kommer att delas ut till alla. Munskydd har sina begränsningar men rekommenderas av WHO i de lägen där man inte kan hålla tillräcklig distans.
 • Deltagarna måste följa lärarnas säkerhetsinstruktioner och tillrättavisanden. Deltagare som visar sjukdomssymptom eller som inte följer anvisningarna kan vägras tillträde.
 • Antalet lektionsplatser är mer begränsade än vanligt.
 • Personer som tillhör en riskgrupp eller som kommer i regelbunden kontakt med dessa (70 år och äldre, diabetes m.m.)rekommenderar vi starkt att vänta med danskurser den här terminen.
 • En uppskattad och pedagogisk viktig del av danslektionerna är att man byter partners mellan övningarna. Det gör det också möjligt för alla att delta aktivt i lektionerna även när någons partner är frånvarande. Vi kommer att försöka fortsätta med detta i någon, mer begränsad och frivillig, form eftersom det har så många fördelar. På en danslektion där alla redan andas samma luft och befinner sig nära varandra under lång tid borde inte partnerrotationerna i sig innebära så stor ytterligare smittorisk.
 • Vi anpassar övningarna så att den fysiska kontakten blir mindre nära. Lektionerna planeras med hänsyn till en större andel frånvaro så att det ska gå bra att fortsätta kursen även om man valt att stanna hemma någon gång.
 • Vi väntar med att ordna socialdanser under hösten.
 • Vi kommer att ha ett mindre Öppet hus än vanligt och med samma restriktioner som ovan.


Genom dessa åtgärder hoppas vi att vi tillsammans ska kunna skapa en bra balans mellan risktagande och en rolig, lärorik och hälsofrämjande upplevelse.

Varmt välkommen!

 
 © Copyright 2021 Studio-K                                                  Sitemap Uppdaterad 2021-06-19